Промени во јавниот сектор

Во основа, според сопственоста економските сектори можат да се поделат на јавен и приватен сектор.Кога станува збор за ефикасноста на економските сектори, поголем акцент...

ИСТРАЖУВАЊА И АНАЛИЗИ

ПРИКАЧЕТЕ ГИ ВАШИТЕ ДОКУМЕНТИ!

YEM интервјуа

ВРАБОТУВАЊЕ И ПРАКСА

Настани

За студенцките работи

Што е студент?

Етимолошкото потекло на зборот студент е од латинскиот глагол „stŭdērĕ“ што значи „да се посветува внимание на нешто“. Според тоа студент е некој којшто...