Влијанието на климатските промени врз секторот земјоделство

0
1966

Земјоделството се соочува со двоен предизвик. Тоа мора да работи на намалување на емисиите на стакленички гасови од таа дејност, истовремено преилагодувајќи се кон очекуваните последици на климатските промени. Со други зборови, колку што е ранлив земјоделскиот сектор на климатските промени, толку е и причинител за истите. За справување со климатските промени се потребни два типа одговори: ублажување или митигација на емисиите на стакленички гасови и адаптација кон неизбежните последици. Во овој труд, фокусот ќе биде ставен на последиците од климатските промени врз секторот земјоделство и неговата потреба за адаптација. Голем дел од информациите наведени подолу се извадени од Националната стратегија за земјоделството и руралниот развој за периодот (2014-2020) и од Третиот национален план за климатски промени, (декември 2013-та година).

Марија-Башеска-Труд-Економика-на-Македонија

ОДГОВОРЕТЕ

Ве молиме внесете го Вашиот коментар!
Ве молиме внесете го Вашето име овде