ИСТРАЖУВАЊА И АНАЛИЗИ

ПРИКАЧЕТЕ ГИ ВАШИТЕ ДОКУМЕНТИ!

Сигурни сме дека многу од вас, во текот на своите студии или работа, сте изработувале различни анализи и трудови од областа на економијата. Затоа, топло ве покануваме да ги споделите вашите дела со нас и со нашите читатели. Овде, на YEM, тие ќе бидат архивирани и објавени во секцијата ИСТРАЖУВАЊА И АНАЛИЗИ, а може и да бидат голема помош или основа за нови истражувања кои ќе бидат изработувани во иднина.

Доколку сакате вашиот труд да биде објавен на веб-порталот на YEM, потребно е истиот да го прикачите во Word или PDF формат во делот ПРИКАЧИ ДОКУМЕНТ, кој се наоѓа десно од оваа објава. Притоа треба да бидат испочитувани правилата, кои можете да ги погледнете на линкот десно доле.

Доколку имате какви било прашања, пишете ни на адресата за електронска пошта: [email protected].

Буџетирање на личните финансии

Управување со готовина, штедење, инвестирање, планирање за пензија, трошење, поставување на финансиски цели и др. што сите овие поими имаат заедничко? Се разбира дека...