Е-БИЗНИС И МАРКЕТИНГ

Вашите трудови може да ги прикачите со притискање на копчето десно. Во овој случај важат истите правила кои може да ги најдете во делот ИСТРАЖУВАЊА И АНАЛИЗИ. Доколку вашиот труд соодвествува со правилата, истиот ќе биде објавен во соодветната категорија.

КОРОНА КРИЗАТА И Е-ТРГОВИЈАТА

Живееме во време на пандемија, здравствена криза. Евидентна е огромна промена во секојдневното функционирањето на сите економски субјекти во македонската економија, но и глобално...