Автори Објави од youngeco

youngeco

11 ОБЈАВИ 0 КОМЕНТАРИ

Како САД се справува со новата економска криза?

Новиот коронавирус, КОВИД-19, го потресе целиот свет. Секако, засега врвниот приоритет на земјите ширум светот е да ги минимизираат шансите за ширење на вирусот,...
video

Што е Covid-19 (Коронавирус)?

Во декември 2019 кинеските власти го известија светот дека постои вирус кој се шири низ нивното општество. Во месеците кои следеа, тој се прошири...
video

Како се прават пари?

Монетаризмот како економска филозофија се надоврзува на економскиот либерализам и на вербата во стабилноста на економијата како негово природно својство. Во методолошка смисла, монетаризмот...
video

Алтернативна употреба на ресурсите

Во светот на ретките ресурси луѓето постојано се соочени со можноста да избираат помеѓу алтернативните можности за употреба на ресурсите. Доколку помеѓу разноликите алтернативи за...
video

Закон за понуда и побарувачка

Индивидуалната побарувачка за определено добро претставува количина на доброто што едно лице сака и е способно да ја плати во определен временски период. Пазарната побарувачка...

Буџетирање на личните финансии

Управување со готовина, штедење, инвестирање, планирање за пензија, трошење, поставување на финансиски цели и др. што сите овие поими имаат заедничко? Се разбира дека...

Сиромаштија и нееднаквост – Каде потфрливме како држава?

Еден од најголемите непријатели на човештвото во 21 век, без разлика дали зборуваме за нерaзвиените земји, земјите во развој или најразвиените земји е проблемот...

Високи се шансите да останеме невработени во иднина! (II)

После 18. век се случија низа индустриски револуции. Овој процес започна со трансформирање на мускулната во механичка моќ за да конечно денес да предизвика...