Анкета: Кои се идните планови на македонските студенти?

На „клупите“ на Економскиот факултет во Скопје при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“, поточно на предавањата по предметот од областа на применетата економија, Економска...

Ефектот од минималната плата врз вработеноста во САД

Една од главните мерки кои ги бараат и нудат поборниците за поголема социјална еднаквост е минималната плата. Според нив, должност на државата е да...

Пазарот на хартии од вредност и COVID-19

Глобалните настани чиј чинител е пандемијата предизвикана од коронавирусот донесоа нови предизвици пред носителите на здравствените, политичките и економските одлуки. Непредвидливото однесување на економските...

Мигрантска криза – Предизвик или проблем на ЕУ?

Европа и мигрантите Европа е континент кој од секогаш се соочувал со процеси на миграција, и ќе продолжи во таа насока без разлика дали луѓето...

Технолошко-индустриските развојни зони во Македонија

Технолошо-индустриски развојните зони се олицетворение на маркиран дел од територијата на една национална економија кој е просторно ограден и место каде што е во...

Инфраструктурните проекти како потенцијал за излез од економската криза

Во овој период сите дискусии се водат во насока на епидемијата која владее во светот. Во економски контекст,  главна тема се мерките кои треба...

Туризмот и неговото растечко економско значење

Глобализацијата и растечкиот тренд на патувања го зголемува бројот на луѓе кои патуваат во други држави секоја година. Придонесот од туризмот за глобалниот БДП...

Високи се шансите да останеме невработени во иднина! (II)

После 18. век се случија низа индустриски револуции. Овој процес започна со трансформирање на мускулната во механичка моќ за да конечно денес да предизвика...

Високи се шансите да останеме невработени во иднина! (I)

При отворањето на Светскиот економски форум во 2016 година, основачот на овој собир Klaus Schwab истакнувајќи дека сме на почетокот на една револуција која...

Демографската слика на Македонија

Долг период во македонските медиуми како и во многу извештаи како црвена нишка се проткајуваат заклучоците како што се структурни реформи, зајакнување на институционалните...