video

Што е Covid-19 (Коронавирус)?

Во декември 2019 кинеските власти го известија светот дека постои вирус кој се шири низ нивното општество. Во месеците кои следеа, тој се прошири...
video

Како се прават пари?

Монетаризмот како економска филозофија се надоврзува на економскиот либерализам и на вербата во стабилноста на економијата како негово природно својство. Во методолошка смисла, монетаризмот...
video

Алтернативна употреба на ресурсите

Во светот на ретките ресурси луѓето постојано се соочени со можноста да избираат помеѓу алтернативните можности за употреба на ресурсите. Доколку помеѓу разноликите алтернативи за...
video

Закон за понуда и побарувачка

Индивидуалната побарувачка за определено добро претставува количина на доброто што едно лице сака и е способно да ја плати во определен временски период. Пазарната побарувачка...