Автори Објави од youngeco

youngeco

11 ОБЈАВИ 0 КОМЕНТАРИ

How is the USA dealing with the new economic crisis?

Новиот коронавирус, КОВИД-19, го потресе целиот свет. Секако, засега врвниот приоритет на земјите ширум светот е да ги минимизираат шансите за ширење на вирусот,...
video

What is COVID-19 (Coronavirus)?

Во декември 2019 кинеските власти го известија светот дека постои вирус кој се шири низ нивното општество. Во месеците кои следеа, тој се прошири...
video

How is money made?

Монетаризмот како економска филозофија се надоврзува на економскиот либерализам и на вербата во стабилноста на економијата како негово природно својство. Во методолошка смисла, монетаризмот...
video

Alternative use of resources

Во светот на ретките ресурси луѓето постојано се соочени со можноста да избираат помеѓу алтернативните можности за употреба на ресурсите. Доколку помеѓу разноликите алтернативи за...
video

The law of supply and demand

Индивидуалната побарувачка за определено добро претставува количина на доброто што едно лице сака и е способно да ја плати во определен временски период. Пазарната побарувачка...

Budgeting personal finances

Управување со готовина, штедење, инвестирање, планирање за пензија, трошење, поставување на финансиски цели и др. што сите овие поими имаат заедничко? Се разбира дека...

Сиромаштија и нееднаквост – Каде потфрливме како држава?

Еден од најголемите непријатели на човештвото во 21 век, без разлика дали зборуваме за нерaзвиените земји, земјите во развој или најразвиените земји е проблемот...

The odds of staying unemployed in future are high! (II)

После 18. век се случија низа индустриски револуции. Овој процес започна со трансформирање на мускулната во механичка моќ за да конечно денес да предизвика...