КОРОНА КРИЗАТА И Е-ТРГОВИЈАТА

Живееме во време на пандемија, здравствена криза. Евидентна е огромна промена во секојдневното функционирањето на сите економски субјекти во македонската економија, но и глобално...

Поддршка за градење бренд во македонската економија

Во време на глобализација на економските текови и зголемување на конкуренцијата, неопходно е компаниите да имаат воспоставени внатрешни механизми за креирање на одржлива конкурентска...

Proposed digitalization strategy for the Republic of Macedonia

Изминатата 2019 година, на клупите на Економскиот Факултет - Скопје при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“, на предавањата по предметот Економско планирање и под...