Инфраструктурните проекти како потенцијал за излез од економската криза

Во овој период сите дискусии се водат во насока на епидемијата која владее во светот. Во економски контекст,  главна тема се мерките кои треба...

Monetary solutions for the economy during the COVID-19 crisis

Основните цели на Народната банка на Република Македонија се: одржување стабилни цени; стабилен девизен курс; одржување на финансиска стабилност. Имено, Народната банка на Република...

Survey: What are the future plans of Macedonian university students?

На „клупите“ на Економскиот факултет во Скопје при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“, поточно на предавањата по предметот од областа на применетата економија, Економска...

Why is bad art so expensive?

Низ годините, сите сме слушнале за тоа како некои модерни “уметнички дела” на пазарот се продаваат за фантастично високи суми. Канвас обоен сино, со

Tourism and its growing importance for the economy

Глобализацијата и растечкиот тренд на патувања го зголемува бројот на луѓе кои патуваат во други држави секоја година. Придонесот од туризмот за глобалниот БДП...

How to make a city attractive for visitors

Во претходната статија (ТУРИЗМОТ И НЕГОВОТО РАСТЕЧКО ЕКОНОМСКО ЗНАЧЕЊЕ) беше наведено дека туризмот е растечки економски сектор кој е исклучително важен за многу држави...

Промени во јавниот сектор

Во основа, според сопственоста економските сектори можат да се поделат на јавен и приватен сектор. Кога станува збор за ефикасноста на економските сектори, поголем...

Мигрантска криза – Предизвик или проблем на ЕУ?

Европа и мигрантите Европа е континент кој од секогаш се соочувал со процеси на миграција, и ќе продолжи во таа насока без разлика дали луѓето...

The demographic condition of Macedonia

Долг период во македонските медиуми како и во многу извештаи како црвена нишка се проткајуваат заклучоците како што се структурни реформи, зајакнување на институционалните...

Technological-industrial development zones in Macedonia

Технолошо-индустриски развојните зони се олицетворение на маркиран дел од територијата на една национална економија кој е просторно ограден и место каде што е во...