Поврзаност на доходовната и социјалната (не)еднаквост

0
1207

Во овој труд се анализира поврзаноста помеѓу доходовната и социјалната нееднаквост во Македонија преку преглед на нашиот даночниот систем и даночните политики. Исто така, во овој труд се презентирани моделите на рамното и прогресивното оданочување и како истите влијаат врз кохезијата на доходот и социјалниот статус на македонските граѓани. Емпириските податоци покажуваат дека даночните системи и даночните политики во нашата земја заземаат важна улога во создавањето и ублажувањето на доходовната и социјалната нееднаквост, како и дека државата и граѓаните извршуваат значителен импакт на наведената поврзаност.

Поврзаност на доходовната и социјалната (не)еднаквост

COMMENT

Please enter your comment!
Ве молиме внесете го Вашето име овде