Videos for all! Simple and illustrated representation on the most important economic categories; relevant debates and interviews.

VIDEOS

What is COVID-19 (Coronavirus)?

Во декември 2019 кинеските власти го известија светот дека постои вирус кој се шири низ нивното општество. Во месеците кои следеа, тој се прошири...