Тагови пари

Таг: пари

Фонд за осигурување на депозитите

Стабилноста на банкарскиот систем е обезбедена на две нивоа: а) со основна и б) со дополнителна заштита. Основната заштита ја спроведува Централната банка, и се...